HAKKIMIZDA

Bismillahirrahmanirrahim

 

             Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği  Rabbimizin Bakara 261.ayetinde buyurmuş olduğu “Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tane gibidir.” müjdesindeki bereketin gerçekleşmesine vesile olmak ve insanı insan yapan değerleri yaşatmak amacıyla 2020 yılında  Kahramanmaraş il sivil toplum Müdürlüğünün onayı ile  kurulmuştur . Gönül Elçisi hiçbir siyasi ve cemaat bağlantısı olmayan, kâr amacı gütmeyen, hangi kategoride olursa olsun dünyadaki tüm muhtaç insanların çektiği acıları hafifletmeyi amaçlayan uluslararası bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Gönül Elçisi gıda güvenliği ve geçim kaynağı, su ve sanitasyon, eğitim, barınma, beslenme ve sağlık programları kapsamında insanların ihtiyaç duydukları yardımlara yönelik projeler yürütmektedir. Gönül elçisi'nin faaliyet alanı; insani ihtiyaçları merkeze alarak afetlerde, savaşlarda ve benzeri acil durumlarda yurt içinde ve yurt dışında imkanlar dahilinde muhtaçlara; gıda, giyim, hijyen, yakacak, kira, barınma, iş kurma, meslek edindirme, kalıcı eserler inşa etme, sürdürülebilir kalkınma projeleri uygulama çerçevesinde eğitim ve sağlık alanlarında ayni ve nakdi yardımda bulunmaktır. Ülkemizde 6 temsilciligi  bulunan Gönül Elçisi  Yurtdışında 3 kıtada güvenilir partnerleriyle hızlı ve etkili bir yardım ağı oluşturdu. Amacımız, dünyanın dört bir yanında kardeşliğin ve paylaşmanın hâkim olması için din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, tüm mağdur ve mazlumlara yardım ulaştırmayı şiar edinmiştir.Yardıma ihtiyacı olan fert ve toplumların kendi  öz kaynaklarını  oluşturarak ayakları üstünde durabilmelerini sağlamaktır. Gönül elçisi'nin temel hedefi kendi alanında yaptığı çalışmalarıyla yeryüzündeki tüm mazlum ve muhtaçları kucaklayan bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. İyilik için çalışıyoruz ve inanıyoruz ki: DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK.

 

Hakkımızda