Zekat Fitre
Zekat Fitre

    GÖNÜL ELÇİSİ, zekat ve fitrelerinizi vekaleten kabul ediyor ve tamamen İslamî şartlara uygun, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Zekat ve fitrelerinizi web sitemizdeki online bağış sayfasını kullanarak bize ulaştırabileceğiniz gibi, banka hesap numaralarımıza, havale ya da EFT yapmak suretiyle de ulaştırabilirsiniz. Açıklama kısmında “ZEKAT” ya da “FİTRE” den hangisi ise onu muhakkak yazmalısınız. Zekat ve fitrelerinizi derneğimize gelerek elden de makbuz mukabilinde takdim edebilirsiniz.
 
 ZEKAT NEDİR?
  

Zekat, Müslüman zenginlerin ticaret malı ve parasının 40/1’ini fakirlere vererek yaptıkları farz ibadettir.

KİMLER ZEKAT VEREBİLİR?

    "İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır!"  (el-Bakara, 177)

    Bir kimsenin zekat verebilmesi için Müslüman, akıllı ve buluğ çağına erişmiş olması şarttır. Kişinin borcundan ve aslî ihtiyaçlarından başka nisap miktarı mala sahip olması gerekir.

ASLI İHTİYAÇLAR NEDİR?

     Ev, araba, iş araçları, giysi, yiyecek ve benzeri ihtiyaç bizim aslî ihtiyaçlarımız kategorisindedir.

NİSAP MİKTARI NEDİR?

    81 gr altın, 40 koyun veya keçi, 30 sığır ya da 5 devedir. Toprak ürünleri yağmurla sulanıyorsa 10/1’inin, özel sulamayla mahsul elde ediliyorsa 20/1’inin zekatı verilir.

ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ?

    Müslüman olmayanlara, zenginlere, anne-baba-eş ve çocuklara, dede-nine ve torunlara zekat verilmez.

ZEKATI KİMLERE VEREBİLİRİZ?

    Fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolda kalmışlara, Allah yolundaki muhtaçlara zekat verebiliriz. Ya da Zekat verebilecek kişilere ulaştırsın diye yardım kuruluşlarını vekil tayin edebiliriz.

    “Bunlar; fakirler (yoksullar), düşkünler, esaretten kurtulacaklar (âzat edilecek köleler) borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar ve zekât toplamakla görevlendirilen memurlardır. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilen ve hikmetle yönetendir.”    Tevbe Sûresi 60. Ayet 

 

FİTRE NEDİR?

Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır. Fitre, zengin Müslümanların Ramazan ayında yükümlü olduğu ibadetlerden biridir. Bir Müslümanın, borçlarını düştükten sonra 81 gr altın edecek kadar parası veya altının kendisi elinde bulunursa fitre verir. Fitrenin ölçüsü, bir insanın bir günlük karnını doyuracak şeydir.

 

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

     İnsan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitre fakir, yoksul; fitre veremeyecek kadar ihtiyaç sahibi kimselere verilir.

Fitre Ne Zamana Kadar Verilir?

     Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Fidye Nedir?

     Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir.   

     Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

Fidye Ne Zamana Kadar Verilir?

    Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

 

Zekat-Fitre Vermek İstiyorum