Burs Yardımları

 

    Sadaka, hem zekât hem de hayır-hasenât anlamına gelir. Bunları yerine getirmek de imandan kaynaklanır. Şefkat, yardım, çevreye karşı duyarlılık, zayıf ve kimsesizleri korumak hep iman alâmetidir

     “Allah size sadaka verme imkânı bahşetmedi mi (sanıyorsunuz)? Her tesbih sadaka, her tekbir sadaka, her tahmid sadaka, her tehlil sadakadır. İyiliği emretmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Hatta (her) birinizin eşiyle yatması bile sadakadır” buyurdu.

    Vefat ettikten sonra ardınızdan sizi yad edecek, ruhunuza hediye gönderecek, amelleri eksiltilmeksizin sizin sevap hanenize yazılacağı gönlü iman dolu gençler bırakmak istiyorsanız GÖNÜL ELÇİSİ olarak gönül köprüleri kurmaya ahiret yurdunuz için yatırım yapmaya hazırız.

 

Ben de Talebe Yetiştirmek İstiyorum !